Hoveddel Side topp

Ungdomsgruppa

 

Vi har egne grupper for ungdom (14-17 år) og unge voksne (18-30 år). Det tilbys eget program og egen innkvartering for denne gruppen. Mer informasjon om tilbudet kommer. 

Deltagerne får hver sin ledsager som følger dem i skiaktivitet og på sosiale arrangement hele uka. Gruppa samles flere kvelder til egne arrangementer, noe som skaper et svært godt samhold på gruppa.

 

Bosted

Deltagerne i ungdomsgruppa bor på 6-12 manns leiligheter sammen med ledsagerne. Det er 2 ledere som følger opp gruppa før, under og etter Ridderuka. 

Deltagere i unge voksne gruppen samles også på eget bosted. 

 

Ledsagere og assistanse

Ridderrennets ledsagere har kun kapasitet til assistanse i trening og konkurranser. Det er viktig at du er selvhjulpen, det vil si at du klarer deg i det daglige. Med selvhjulpen mener vi at du selv tar hånd om personlig stell og at du klarer de fleste oppgaver i hverdagen. Våre ledsagere hjelper selvfølgelig til med og ta av og på utstyr (ski, skisko ol) og andre enkle daglige oppgaver. Dersom du har spørsmål omkring dette, ring oss gjerne.

 

Entras unge Ridder

Blant deltagerne på ungdomsgruppa deles det ut et stipend fra vår hovedsponsor Entra. Det er deltagerne på gruppa som stemmer frem tre kandidater som går til en finalerunde.

 

Fra en av tidligere ungdomsgruppe deltagere 

Dette sier tidligere deltager Oscar Eikeseth om ungdomsgruppa: Ridderuka betyr mye for meg. For meg er ridderuka en uke hvor jeg kan bli kjent med nye- og møte gamle  venner og snakke om erfaringer og andre ting med likesinnede. Det har vært viktig for meg for å se at det ikke bare jeg som er litt annerledes, det er lett å glemme at det finnes andre med lignende situasjon som deg. På gruppa er vi ungdom med forskjellige funksjonshemminger som bor på hytte sammen med ledsagerne våre. Vi deltar både på det ordinære programmet, men har også egne samlinger som grilling ute og besøk på Peppes pizza. Det beste med ungdomsgruppa må være det sosiale, møte folk som tar deg for den du er og som du har det fett sammen i en hel uke.

 

 Jeg tror ungdomsgruppa er viktig for deltagerne også etter uka. Jeg har lært mye av å være med på et slikt opplegg. Mange av de som er med har kanskje ikke vært funksjonshemmet hele livet, de har kanskje nylig blitt skadet/syk, og sliter med å godta eller har vanskelig for å være åpen og ærlig om at de er funksjonshemmet. På ungdomsgruppa ser man at man faktisk ikke er alene. For egen del har ridderuken og ungdomsgruppa hjulpet meg med å takle mine problemer på en bedre måte. Jeg tror spesielt det å samles rundt idrett som en felles interesse er viktig. Jeg som selv er politisk aktiv snakker  ofte om Norge på sitt beste. Jeg fant det på Beitostølen under ridderuken!

 

Jeg har mange gode minner fra Ridderuka.  Ledsagerene er fantastiske.  Etter ridderuken har han vært med meg på en skisamling og det ser ut til at han blir med på flere. Et annet godt minne er de funksjonshemmede jeg møter som imponerer meg på alle mulige måter. De gode samtalene og all latteren. Det største var  alikevel da jeg ble slått til ridder og vant prisen Entras unge Ridder, en ære jeg alltid vil bære med meg og jeg gleder meg allerede til å se neste års vinner.
Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn