Hoveddel Side topp

Foreningen Ridderrennet driver i dag 3 arrangementer for personer med funksjonsvariasjon. 

Riddercamp
En friluftscamp på høsten. 

Barnas Ridderuke 
En leirskoleuke i januar.

Ridderuka med Ridderrennet
En hel uke med vintersport. 

Vi skal hjelpe den enkelte til å se muligheter, møte utfordringer og sprenge grenser.  Dette skjer i samarbeid i tett samarbeid våre støttespillere. 

Vi skal skal være en inspirasjon til utvikling av fysiske, sosiale og mentale egenskaper og ferdigheter, og en felles opplevelse i natur og idrett. 

Vi gjøre det mulige mulig!

 

 

 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn