Hoveddel Side topp

Ridderrennet i audiens hos Prinsesse Märtha Louise i dag

Ridderrennets høye beskytter tok i mot oss i audiens på Det Konglige Slott i dag.

Styreleder Håkon Gisholt, styremedlem Tone Englund, deltager fra Ungdomsgruppa (og Barnas Ridderuke og Riddercamp) Mia Helene Carlsen samt daglig leder Anne-Kristin Wadahl hadde den glede og være i audiens på Det Konglige Slott hos vår høye beskytter Prinsesse Märtha Louise i dag.  Prinsessen viste stor interesse og engasjement rundt den orienteringen vi gav om våre arrangementer og planer fremover. Ridderrennet er stolte og glade for at Prinsessen er vår beskytter.  Foto: Liv Osmundsen, Det Kongelige hoff.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn