Hoveddel Side topp

Nye konkurranseklasser synshemmede under Ridderuka 2019

Det er vedtatt en prøveordning med nye konkurranse klasser for synshemmede under Ridderuka 2019 etter at et hurtigarbeidene utvalg la frem et forslag for styret i desember.

Under generalforsamlingen mandag 19. november ble det fremmet sak om endring av kokurranseklassene spesielt for de synshemmede. 

Bakgrunnen for forslaget var at konkurranseklassene under Ridderuka 2016 ble endret fra ordinær tidtaking til internasjonale tidtakingsregler med prosentsystem for funksjonshemmede. Dette førte til at det er veldig store utslag mellom B1 (blind, 88% = 12% fratrekk i ordinær tidtaking) til B2 (svaksynt, 99% = 1% fratrekk i ordinær tidtaking). I de lette løypene på Beitostølen Helsesportsenter blir det grunnet prosentsatsen et veldig stort sprik mellom B1 (blind) og B2 (svaksynt).

På generalforsamlingen kom det frem en del spørsmål som det var behov for å belyse bedre, og det ble fattet et vedtak om at styret skulle nedsette en arbeidsutvalg for å se nærmere på reglene. 

Etter generalforsamlingen ble det nedsatt et hurtigarbeidene utvalg for å se på konkurranse klassene for Ridderuka 2019. Utvalget ble ledet av styreleder Håkon Gisholt og hadde møte 3. desember. 

Utvalget bestod av følgende: 
Håkon Gisholt, styreleder Ridderrennet (synshemmet)
Anne Ragnhild Kroken, Skiforbundet (ansvar for IPC klassifisering)
Reidar Storvik, arenasjef langrenn Ridderuka
Tom Kvinlog, rennleder alpint Ridderuka
Arne Fagerlie, styremedlem Ridderrennet
Bent Kyllesdal, deltager (synshemmet)
Rainer Henriksen, deltager (synshemmet)
Ida Kørner. deltager (bevegelseshemmet)
Kjell Vidaer Røyne, styremedlem Ridderrennet (bevegelseshemmet)
Anne-Kristin Wadahl, daglig leder Ridderrennet

Utvalget foreslo en prøveordning for Ridderuka 2019 der en går tilbake til konkurransereglene før 2016 for de synshemmede. Det vil si at IPC's prosentsystem ikke vil gjelde for de sysnhemmede under Ridderuka 2019.  Klasseinndelingen vil være som før: blind og svaksynt. Utvalget foreslo også at de som går i klassen for blind skal gå med blindebriller. Styret vedtok arbeidsutvalgets forslag i sitt styremøte 10.desember. Prøveordningen vil derfor gjelde for alle grener under Ridderuka 2019. For de bevegelseshemmede vil IPC prosentsystem fortsatt gjelde i alle grenene. 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn