Hoveddel Side topp

Kiropraktorer for Ridderrennet / Chiropractors for the Ridderweek

En gruppe av kiropraktorer fra Norsk Kiropraktorforening ved initiativtaker Atle Aarre kommer med et helt nytt behandlingstilbud på årets Ridderuke. - et fantastisk nyhet til alle våre deltagere sier daglig leder Anne-Kristin Wadahl

A group of chiropractors from the Norwegian Chiropractor Association at the initiator Atle Aarre comes with a completely new treatment offer for this year's Ridderweek. - a fantastic news for all our participants says managing director Anne-Kristin Wadahl.

Kiropraktorer for Ridderuka

En gruppe kolleger fra Norsk Kiropraktorforening har bestemt seg for å bidra med et nytt tilbud under årets Ridderuke: et behandlingsteam som skal hjelpe både deltagere og ledsagere til en bedre opplevelse og forhåpentligvis bedre resultater.

Skiløpere er ofte opptatt av utstyret og omgivelsene: gode ski, smurning, staver, klær, løyper, etc., men hva med kroppen? Norsk Kiropraktorforening har i mange år hatt mottoet «Et liv i bevegelse» og gjennom vårt fokus på muskel-skjelletthelse kan vi bidra med alt fra smertereduksjon til bedre tider i løypa.

En optimalt fungerende kropp er vårt mål og ved hjelp av våre hender, hjerner og hjerter skal vi gjøre vårt ytterste for at årets Ridderrenn blir en flott opplevelse for alle som er med.

Atle Aarre
Kiropraktor og initiativtager

Chiropractors for the Ridderweek

A group of colleagues from the Norwegian Chiropractor’s Association has decided to offer a team of professionals who can help both athletes and guides to a better experience and hopefully better results during competition.

Skiers are often concerned with their equipment and surrounding conditions: the right skis, wax, poles, clothes, tracks, etc., but what about the body? The Norwegian Chiropractor’s association has for many years had the following motto: «A life in motion», and through our focus on musculo-skeletal health we can help with everything from pain reduction to faster times for the skiers.

Optimal body function is our goal and with our hands, brains and hearts we’ll do our outmost to make this year’s Ridderweek a great experience for all participants.

Atle Aarre
Chiropractor and initiator

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn