Hoveddel Side topp

Generalforsamling 2019

Vi ønsker alle medlemmer i foreningen Ridderrennet hjertelig velkommen til Generalforsamling 2018.

Kjære medlemmer,

Vi ønsker alle medlemmer i foreningen Ridderrennet hjertelig velkommen til Generalforsamling 2018.

Tid: mandag 19. november kl. 18:00

Sted: Idrettens Hus, Ullevål stadion, Sognsveien 73, Oslo

Program: 

18: 00 - Foredrag med Knut Nystad fra Stifteklsen VI (også kjent som tidligere smøresjef på det norske langrennslandslaget)

19:00 - Generalforsamling

Dagsorden:

 1. Konstituering
 2. Styrets årsberetning 2018
 3. Regnskap 2018
 4. Revisors beretning 2018
 5. Planer og budsjett 2019

  5.1 Plan for budsjettet 2019
  5.2 Budsjett 2019
 6. Fastsettelse av medlemskontingenter for 2019
 7. Innkomne forslag
  7.1 Forslag som ikke angår vedtektene
  7.2 Forslag som angår dagens vedtekter
 8. Strategisk plan 2019-2023
 9. Valg

  Velkommen! 
Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn