Hoveddel Side topp

GENERELLE VILKÅR

(Gjeldene per 01.01.2018)

1. Bindene påmelding/medlemskap


Påmelding til dette arrangementet er bindende. Det er ingen refusjon av startkontingent og engangslisens ved sykdom, skade eller avlysning.

På øvrige kostnader relatert til påmeldingen vil refusjon vurderes iht. nærmere besteme frister for avmelding/avbestilling. 

Medlemmer av Ridderrennet får medlemspris på arrangementene. Ikke-medlemmer må betale full pris dersom de ikke ønsker å melde seg inn i foreningen. For deltakeren er påmeldingen bindende og vilkårene akseptert når påmeldingen er utført.

Ledsagere må betale full pris uavhengig av medlemsskap. 

2. Pris


Arrangementets pris omfatter de ytelser som er valgt ved påmeldingen. Arrangøren forbeholder seg rett til å forhøye prisene ved nye eller endrede skatter/avgifter, kursendringer, billettforhøyelser, trykkfeil, omkostninger på grunn av force majeure eller lignende. En forhøyelse skal varsles snarest mulig og senest innen 20 dager før arrangementet. Dersom økningen overstiger 10 % av den annonserte pris, kan deltakeren uten omkostninger avbestille arrangementet. Ytelser utover det som gjelder påmeldingen, må betales ekstra av den enkelte deltaker.

3. Betaling


Deltakeren betaler ved påmeldingen, og vil få tilsendt en påmeldingsbekreftelse.

4. Personopplysninger


Personopplysninger er nødvendig 

For å sende deg påmeldingsbekreftelse og deltakerbevis. 

For å sende deg meldinger med informasjon om endringer, startnummer og starttidspunkt for å gjøre det raskere for deg og arrangøren å levere ut startnummer.

For å sende deg annen relevant informasjon om arrangementet, foreningens nyhetsbrev og øvrige arrangementer Foreningen Ridderrennet står for.

For å kunne levere resultatlister med høy kvalitet, og for å kunne tilby deg som deltaker den beste mulige service. I tillegg til navn må vi lagre kjønn og fødselsdato for å kunne sikre at du kommer i riktig aldersklasse på resultatlistene. Vi bruker også fødselsdatoen for å holde vårt deltager register fritt for dubletter, slik at du kan finne igjen dine resultater også på tvers av de ulike konkurransene.

Dine kontaktdetaljer blir kun lagret i vår database til disse formål. Informasjon i databasen vil ikke bli videresolgt eller gjort tilgjengelig for tredjeperson.

5. Endring av bestilling


Det gis ingen refusjon på startkontigent. Transport kan avbestilles mot refusjon 14 dager før arrangementet, etter denne datoen refunderes ikke transport. 

6. Forsikringer


Ridderrennet vil understreke at deltakelse på foreningens arrangementer skjer på deltakernes eget ansvar. Arrangøren påtar seg ikke ansvar for økonomiske følger av mulige uhell/skader som måtte inntreffe under avvikling av arrangementene. Medlemmer av Norsk Folketrygd med bostedsadresse i Norge bør ha en kombi reise-/ulykkesforsikring. Andre deltakere anbefales å tegne en tilsvarende forsikring på sitt hjemsted. De fleste helårs reiseforsikringer inneholder også en avbestillingsforsikring.

7. Ved å melde deg på samtykker du i følgende:


Arrangør får tilgang til den kontaktinformasjon som er nødvendig for å kunne sende deg informasjon relatert til arrangementet. Dette for å kunne gi deg best mulig service.

Ditt navn og aldersklasse publiseres i resultatlister og deltakerlister.

Dine resultater kan brukes til seeding i andre arrangement hvor du deltar.

8. Avbrudd


Hvis en deltaker må avbryte et arrangement, er Ridderrennet ikke ansvarlig for ekstra kostnader som følge av avbruddet. I slike tilfeller henvises til deltakers private reiseforsikring. Deltaker har heller ikke krav på refusjon av hele eller deler av betalt beløp.

9. Avlysning av arrangement


Arrangøren kan endre/avlyse et arrangement på grunn av force majeure, vanskelige værforhold, for få påmeldte, mangel på frivillige eller lignende forhold. Ved avlysning plikter arrangøren, hvis mulig, å underrette deltakerne.

Avlyses et arrangement på grunn av de nevnte årsaker, blir hele det innbetalte beløp tilbakebetalt dersom avlysningen skjer før arrangementet påbegynnes. Utover dette har deltakerne ikke krav på erstatning. 

10. Forbehold og fotografering


Informasjonen er gitt med forbehold om at det kan bli endringer i programmet, priser og trykkfeil som kan få innvirkning for deltakerne. 

Som deltaker på våre arrangementer kan man bli tatt bilde eller video av - enten av arrangør, medarrangør, sponsorer eller andre deltakere. Disse bildene kan bli brukt til Ridderrennets egne publikasjoner eller på Ridderrennets nettsider. Ved å melde deg på samtykker du i at disse bildene kan legges ut på arrangementets websider, i sosiale medier, medier, trykket materiell og resultatlister under og etter arrangementet.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn