Hoveddel Side topp

Barnas Ridderuke


Barnas Ridderuke 13-19. januar 2019


Barnas Ridderuke (BRU) arrangeres i uke 3 i 2019 (13-19.januar). Dette er en vinteraktivitetsuke for barn og unge med funksjonsnedsettelser i alderen 10-16 år. 

Den tradisjonelle uken har vært arrangert hvert år siden 1983. Målet med uken er å lære deltakerne grunnleggende skiferdigheter gjennom allsidig, tilpasset og tilrettelagt trening og leik med ski. Uken avsluttes med Barnas Ridderrenn på fredagen. Skiuken er lagt tidlig på året slik at deltakerne kan nyttiggjøre seg (ny-) ervervede ferdigheter på hjemstedet resten av vinteren. 

Uken gjennomføres i et samarbeid mellom foreningen Ridderrennet, Beitostølen Helsesportssenter og en egen arrangørgruppe. 

Aktivitet

Det gjennomføres daglig to økter på ski etter oppsatt program. Barn og studenter/ledsagere fordeles i grupper på bakgrunn av ledsager-/oppfølgingsbehov.

Barnas Ridderuke avsluttes med Barnas Ridderrenn fredag 18. januar 2019. Deltakerne velger selv hvorvidt de vil gå 2, 4 eller 8 km.

Det er etablert rutiner for tilbakemelding til foreldre/pårørende (evt. også til skole) vedrørende funksjonelt og anbefalt skiutstyr og bekledning. 

Barnas Ridderrenn - fredag 18. januar 2019

Selve Barnas Ridderrenn er åpent for tidligere års deltagere, og for kandidater som ikke fikk plass på Barnas Ridderuke. Barn og unge på opptrening/opphold på Beitostølen Helsesportssenter stiller også til start på selve rennet. 

På rennet deltar også elever på samme alder fra nærliggende skoler i kommunen som ledsagere. Ledsaging er et ledd i å presentere idrett for funksjonshemmede i skolen. 

Distansene på rennet er 2, 4 eller 8 km.

Påmelding kun til Barnas Ridderrenn kan enten gjøres via egen påmeldingslink på nettsiden eller ved å ringe 613 40 841 innen onsdag 16. januar 2019. 

Innkvartering: 

Det tilbys to ulike bo alternativer under Barnas Ridderuke. 

Alternativ 1 - "Leirskole" alternativet (boenheter ikke tilpasset rullestolbrukere)

Studenter fra ulike høyskoler rekrutteres som ledsagere, og bor sammen med deltakerne på i egne boenheter i "hyttelandsbyen" Beitostølen Andelshytter. Det bor 2 studenter og 3 deltakere i hver boenhet. I løpet av uken skal deltakerene sammen med studentene planlegge dagen, kjøpe inn og tilberede maten, holde orden og legge tilrette for både sosiale og idrettslige aktiviteter i løpet av uka. 

Boenhetene som benyttes er desverre ikke tilpasset rullestolbrukere. De som er helt avhengig av rullestol kan derfor ikke søke på dette alternativet dessverre. 

Alternativ 2 - "Egen ledsager" alternativet (kun for deltagere som er avhengig av rullestol)

Deltagere som benytter rullestol må ha med en egen ledsager. Deltager og egen ledsager innkvarteres i tilpasset leilighet i nærheten av Beitostølen Andelshytter, og deltar sammen med alle de andre deltagerne på  alt av felles aktiviteter gjennom uka. 

Transport: 

Det tilbys transport tur/retur Beitostølen fra Oslo Bussterminal dersom behov. Bussen vil også stoppe på Oslo Gardermoen dersom noen deltakere benytter seg av fly.  Retur med fly lørdag 19. januar må på forhånd koordineres med bussens ankomsttider i Oslo. Det kreves et minimum av 25 deltakere påmeldt transport for at vi skal sette opp buss.  

Pris: 

Egenandelen for Barnas Ridderuke er kr 1 400. 
Transport med buss koster kr 200 hver vei, og kommer i tillegg til egenandelen.

Beløpet faktureres etter at plass er bekreftet.  

Søknadsfrist: 

Søknadsfrist for Barnas Ridderuke 2019 er 30.november 2018. 

Svar på søknaden gis innen 2 uker etter utløp av fristen. 

Lions: 

Lions er Ridderrennets samarbeidspartner. Det er mulig å søke om reisetilskudd hos den lokale Lions klubben. Send oss en epost på [email protected] så kan vi hjelpe dere med kontaktdetaljer. 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn