Hoveddel Side topp

Æresmedlemskap i Ridderrennet

Æresmedlemskap i foreningen Ridderrennet

Medlemmer som har gjennomført Ridderrennet 50 ganger får følgende: 

1. Æresmedlemmer avkreves ikke medlemskontingent.

2. Æresmedlemskap gir gratis adgang til Ridderrennet

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn