Ungdomsgruppa

Ungdomsgruppa er en gruppe for 1. gangsdeltagere fra 14-20 år. Det er inntil 20 plasser på gruppa.

Deltagerne på gruppa har alle typer syns- og bevegelseshemminger. Deltagerne får hver sin ledsager som følger dem i skiaktivitet og på sosiale arrangement hele uka. Gruppa samles flere kvelder til egne arrangementer, noe som skaper et svært godt samhold på gruppa.

Bosted

Deltagerne bor på 6-12 manns leiligheter sammen med ledsagerne. Det er 2 ledere som følger opp gruppa før, under etter Ridderuka.

Vi har løpende opptak frem til 31.januar 2017. Du kan allerede nå søke om plass på ungdomsgruppa 26. mars til 2. april 2017.

Du søker om plass her.

Kostnad

De som får plass på gruppa betaler en egenandel på 1 000 kr + startkontingent. Deltagere på satelittgruppa betaler 1 500 kr + startkontingent. Buss t/r Beitostølen og kost/losji dekkes av Foreningen Ridderrennet.

HVORDAN SØKE PLASS:

Du søker plass på gruppa her. Du får svar på søknaden din innen 31. januar 2017.

Ledsagere og assistanse

Ridderrennets ledsagere har kun kapasitet til assistanse i trening og konkurranser.

Det er viktig at du er selvhjulpen, det vil si at du klarer deg i det daglige. Med selvhjulpen mener vi at du selv tar hånd om personlig stell og at du klarer de fleste oppgaver i hverdagen. Våre ledsagere hjelper selvfølgelig til med og ta av og på utstyr (ski, skisko ol) og andre enkle daglige oppgaver. Dersom du har spørsmål omkring dette, ring oss gjerne.

Hva skjer under Ridderuka

I programmet vårt og i konkurranseinfo kan du lese mer om hva som skjer under Ridderuka.

Klassifisering

Alle deltagere som er med første gang på Ridderuka må klassifiseres. Les mer om dette samt få info om hva slags dokumentasjon du må ha med deg.

Medlemskap

For fremtidig deltagelse på Ridderuka vil det lønne seg å være medlem hos oss. Personlig medlemskap koster 250 kr. pr. år. Har du vært medlem i 2 år får du store rabatter på bosted under Ridderuka.

Entras unge Ridder

Blant deltagerne på ungdomsgruppa deles det ut et stipend fra vår hovedsponsor Entra

Det er deltagerne på gruppa som stemmer frem tre kandidater som går til en finalerunde.

En av de tidligere ungdomsgruppedeltagerne

Dette sier tidligere deltager Oscar Eikeseth om ungdomsgruppa:

Bilde av Oskar Eikeseth

Ridderuka betyr mye for meg. For meg er ridderuka en uke hvor jeg kan bli kjent med nye- og møte gamle  venner og snakke om erfaringer og andre ting med likesinnede. Det har vært viktig for meg for å se at det ikke bare jeg som er litt annerledes, det er lett å glemme at det finnes andre med lignende situasjon som deg.

På gruppa er vi ungdom med forskjellige funksjonshemminger som bor på hytte sammen med ledsagerne våre. Vi deltar både på det ordinære programmet, men har også egne samlinger som grilling ute og besøk på Peppes pizza. Det beste med ungdomsgruppa må være det sosiale, møte folk som tar deg for den du er og som du har det fett sammen i en hel uke.

Jeg tror ungdomsgruppa er viktig for deltagerne også etter uka. Jeg har lært mye av å være med på et slikt opplegg. Mange av de som er med har kanskje ikke vært funksjonshemmet hele livet, de har kanskje nylig blitt skadet/syk, og sliter med å godta eller har vanskelig for å være åpen og ærlig om at de er funksjonshemmet. På ungdomsgruppa ser man at man faktisk ikke er alene. For egen del har ridderuken og ungdomsgruppa hjulpet meg med å takle mine problemer på en bedre måte. Jeg tror spesielt det å samles rundt idrett som en felles interesse er viktig. Jeg som selv er politisk aktiv snakker  ofte om Norge på sitt beste. Jeg fant det på Beitostølen under ridderuken!

Jeg har mange gode minner fra Ridderuka.  Ledsageren min i 2014 var fantastisk.  Etter ridderuken har han vært med meg på en skisamling og det ser ut til at han blir med på fler. Et annet godt minne er de funksjonshemmede jeg møter som imponerer meg på alle mulige måter. De gode samtalene og all latteren. Det største var  alikevel da jeg ble slått til ridder og vant prisen Entras unge Ridder, en ære jeg alltid vil bære med meg og jeg gleder meg allerede til å se neste års vinner.

Jeg tror ridderuken har kommet godt i gang med et ungdomstilbud/ungdomsarbeid. Man må allikevel jobbe med å få enda flere ungdom med på en slik uke, ikke nødvendigvis på ungdomsgruppa, men som deltagere under denne uka.