Om bosteder og tilhørende priser, Ridderuka 2017

Vår hovedbase

Radisson Blu Resort Beitostølen er hovedbasen under Ridderuka. Her ligger sekretariatet for arrangementet, og de fleste sosiale begivenhetene finner sted her. Bor du på hotellet har du fullpensjon, dvs frokost, lunsj og middag inkludert i døgnprisen. I spisesalen på hotellet kan du få hjelp til matservering. Det er heis mellom etasjene på hotellet.

Ønsker du å bo på hotellet eller på et av våre rimeligere alternativ; Beitostølen leilighetshotell, Stølstunet eller Bitihorn (leiligheter med selvhushold), må du velge dette i påmeldingen. Dersom du leier en leilighet via nettpåmeldingen vår må du forskuddsbetale et depositum på 1500 kr. Denne fakturaen sendes til deg på mail fra Beitostølen Resort. Ridderrennet har ikke noe å gjøre med denne fakturaen. Restbeløp for leiligheter og totalbeløp for hotell betales ved utsjekk siste dag av oppholdet under Ridderuka.

Medlemspriser på bosted

Våre syns- og bevegelseshemmede medlemmer får etter 2 års medlemskap rabatter på hotell og leilighet bestilt via oss. Man må ha betalt medlemskontingent for både 2016 og 2017 innen 31.12.16 for å få dette.

Pris for ledsagere

Alle ledsagere betaler fullpris for opphold. Ridderrennet dekker ingen kostnader for ledsagere. ledsagere trenger ikke startkontingent.

Kun ukesopphold frem til 31.12.16

Frem til 31.12. 16 er det kun mulig å booke hotellrom og leilighet for 1 hel uke, dvs fra søndag 26. mars til søndag 2. april. Både hotell og leiligheter bookes i påmeldingen. Dersom du skal være på Ridderuka kortere tid enn en uke, eller ønsker andre alternativer for innkvartering kan du kontakte Bookingservice Beitostølen, tlf. 61 34 29 00, eller på www.bookingservice.no.

Våre bosteder

Du kan du booke følgende bosteder: 2-4 mannsrom på Radisson, 4 manns leiligheter på Bergo, Stølstunet, Bitihorn og på Beitostølen leilighetshotell.

Konsert med Higasakite

Billetter til Highasakite konsert bestiller du i påmeldingen. Billettene koster kr. 250 per stk.

Priser bosted

PRISER BOSTED:

Innkvartering på Raddison Blu Resort Beitostølen:

Ukespriser med full pensjon pr pers.

Priser i parentes gjelder for medlemmer som  melder seg på innen 26.09.16

 under 25 år* (født 1993 og senere) 2 200,-(1 900,-)
 25-29 år* (født 1988-1992) 2 900,- (2 600,-)
 + 30 år* (født 1987 og tidligere) 4 000,- (3 800,-)
  Vanlig ukespris (gjelder alle andre, ikke – medlemmer og ledsagere) 7 245,-

*gjelder syns og bevegelseshemmede medlemmer, med betalt medlemskontingent i Foreningen Ridderrennet siste 2 år (2016 og 2017) Medlemskontingent må være betalt innen 31.12.16.

NB: ALLE LEDSAGERE BETALER FULLPRIS PÅ HOTELLET. RIDDERRENNET DEKKER INGEN KOSTNADER FOR LEDSAGERE.

Innkvartering i leiligheter:

  BERGO, BITIHORN, STØLSTUNET

2 soverom for inntil 4 personer

Pris per uke
 Ikke medlem  5 985,-**
 Under 25 år* (født 1993 og senere)  1 800,-** (1 700,-**)
 25- 29 år* (født 1988 -1992)  2 400,-** (2 250,-**)
 30 år og eldre* (født 1987 og tidligere)  3 400,-**(3 300,-**)
 Beitostølen Leilighetshotell

2 soverom for inntil , 4 personer

 Ikke medlem  4 950,-**
 Under 25 år* (født 1993 og senere)  1 500,-**(1 400,-**)
  25- 29 år* (født 1988 -1992)  2 000,-**(1 900,-**)
 30 år og eldre* (født 1987 og tidligere)  2 800,-**(2 700,-**)
Fellesleilighet for unge synshemmede (født 1993 og senere) 6,8 eller 12 mannsleilighet 625,-*** pr. person (medlem)

925,-***pr person (ikke-medlem)

*gjelder syns og bevegelseshemmede medlemmer, med betalt medlemskontingent i Foreningen Ridderrennet siste 2 år (2016 og 2017). Medlemskontingent må være betalt innen 31.12.16.

**Alle priser er per leilighet, prisene forutsetter selvhushold. Utvask (fra 550,- til 1250,-) og sengetøy (125,- pr sett) kommer i tillegg til prisene)

***Leiligheten for unge synshemmede blir fylt opp med de som melder seg på dette nye tilbudet. Deltagerne bor på dobbeltrom med en av samme kjønn. Sengetøy og utvask er inkludert i prisen.

Priser startkontingent, konsert og transport

Priser i parentes er priser frem til 26.09.16

Startkontingent medlemmer*, tom.31.01.17  kr. 350 (300)
Etteranmelding medlemmer*, fra 01.02.17  kr. 500
Startkontingent ikke-medlemmer, tom 31.01.17  kr. 500 (450)
Etteranmelding ikke-medlemmer, fra 01.02.17  kr. 650
Medlemspris transport Oslo/Gardermoen/Bergen- Beitostølen kr. 150 hver vei
Normalpris transport Oslo/Gardermoen/Bergen- Beitostølen kr. 250 hver vei
 Billett til Highasakite konsert torsdag 30.03.17  kr. 250 (200,-) pr stk

For Ridderuka 2016 har vi en ny påmeldingsløsning.

Kvinnelig sitskier i full fart i alpintbakken