Det deles hvert år ut flere priser og utmerkelser i forbindelse med Ridderuka. Her finner du kriteriene for hver enkelt av dem, samt tidligere vinnere.

Forsvarssjefens vandrepokal

Pokalen vinnes av beste svaksynte mann uansett klasse. Når den er vunnet tre ganger får man den til odel og eie.

Tidligere vinnere

Kanadiske ambassades vandrepokal

Pokalen gis til beste bevegelseshemmede kvinne og mann. Når den er vunnet tre ganger får man den til odel og eie.

Tidligere vinnere kvinner

Tidligere vinnere menn

Blindemissionens reisestipend

Pengepremie på kr. 5000 som deles ut til beste synshemmede kvinne og mann, uansett nasjonalitet.

Tidligere vinnere

Entras unge Ridder

Entras unge ridder har utvist en imponerende innsats for å motivere seg selv og andre under Ridderuka , og også ellers i hverdagen. Entras unge ridder utmerker seg spesielt som godt forbilde for andre gjennom Ridderrennets ungdomsarbeid. Prisen gir deltageren gratis opphold for seg selv og egen ledsager under neste års Ridderuke. Prisen ble delt ut første gang i 2014.

Tidligere vinnere

Lions «Raskere Fram» prisen

Dette er en pris som deles ut av LIONS NORGE og består av diplom og gratis opphold for  vinneren og egen ledsager under neste års Ridderuke. Prisen ble delt ut første gang i 2015

Prisvinner er en deltager i Ridderennets gruppe Raskere Frem som har utmerket seg som:

  • Positiv og motiverende
  • Evne til å bryte barrierer
  • Sosial og inkluderende i gruppen
  • Et positivt forbilde for andre

Tidligere vinnere

Erling Stordahls ærespris

I 1994 opprettet regionområdet og næringslivet i Valdres et fond med en grunnkapital på kr 100.000,- på bakgrunn av at de ønsket å hedre Erling Stordahl for det arbeidet han hadde lagt ned for kommunen. Rentene av fondet brukes til en «Erling Stordahls Ærespris». Prisen skal gå til en person med syns- eller bevegelseshemming. Prisvinneren skal ha oppnådd særlig gode resultater innenfor ett eller flere av områdene idrett, kultur og /eller kunst.

Juryen består av:

Ordfører i Øystre Slidre kommune, Direktør på Beitostølen Helsesportsenter og Styreleder i Foreningen Ridderrennet

Nominasjon Erling Stordahls ærespris

Dersom du ønsker å nominere noen til Erling Stordahls ærespris skriver du hvem du ønsker å nominere, og en begrunnelse for dette innen 1. februar. Send dette til oss på mail@ridderrennet.no

Vedtekter/statutter for prisen

Tidligere vinnere

Plaketter

Det deles ut plaketter etter 10 års deltagelse (bronse), 15 år (sølv) og deretter fra 20 år og hvert 5. år (gull).

Antall deltagelser per deltager 1964-2016 (Fra og med 2014 teller alle gjennomførte konkurranser for plakett. Tidligere var det kun gjennomført Ridderrenn som var tellende for plakett).

Disse skal ha plakett i 2016 dersom de gjennomfører en konkurranse i løpet av Ridderuka

Bilde av Mariann Vestbøstad Martinsen, vinner av Erlings Stordahls ærespris 2010