Klasseinndeling alle øvelser

Langrenn og skiskyting

Fra og med Ridderuka 2017 vil det være nye klasser og aldersinndelinger i langrenn og skiskyting (skiskyting onsdag, 5/10 km torsdag og Ridderrennet lørdag). Fjellrennet arrangeres ikke i 2017.

De nye klassene forutsetter at alle deltagere er klassifisert.

De nye klassene er:
1. Synshemmede
2. Bevegelseshemmet stående
3. Bevegelseshemmet sittende
4. Annet Handicap

Innen disse 4 hovedklassene deles deltagerne inn etter kjønn og i følgende aldersklasser:

Norgescup junior og senior (NC)*,

11-12 år og  13-14 år (kun Ridderrennet),

15-16 år,

junior (17-20 år),

senior (21-34 år),

veteran (35-59 år),

superveteran (60 år og over).

*Det kun NC under 5/10 km torsdag og under Ridderrennet.

Nye distanser for langrennspiggere under Ridderrennet

Under Ridderrennet vil konkurranseklassen for langrennspiggerne være 10 km. Dersom piggere ønsker å gå 20 km konkurranse må de gå Norges Cup. Piggere som ønsker å gå 5 km (eller kortere) må velge trimklassen.

Trimklassen under Ridderrennet er åpen for deltagere fra 10 år, oppad ingen begrensning. I trimklassen er klassifisering ikke nødvendig. Her er det ingen rangering og ingen kjønns- eller klasseinndeling.

Sammenslåing av klasser

Arrangøren kan slå sammen klasser med 3 eller færre deltakere. Deltagerne i klasser med 3 eller færre deltagere vil da flyttes til aldersklassen under. Klassene under 20 år vil ikke bli slått sammen.

Snowboard

Deltagerne er klassifisert og deles inn på følgende måte:

Benklasse LL1

Benklasse LL2

Åpen klasse (ikke klassifiserte deltagere)

Det er ingen kjønn- eller aldersinndeling

Alpint

Deltagerne er klassifisert og deles inn på følgende måte:

Synshemmet (B1-3)

Stående (LW2-9)

Sittende (LW10-12)

Åpen klasse (Deltagere som ikke kan klassifiseres)

Klassene deles inn i kjønn, men ikke i alder.

To langrennspiggere på startstreken