Foreningen Ridderrennet:

mail@ridderrennet.no
Telefon: 21 02 90 37

Post og besøksadresse:

Ridderrennet,

Idrettens Hus,

Sognsveien 73,

0840 Oslo

Organisasjonsinfo

Organisasjonsnummer:

971 282 193

Bankinfo:

Kontonummer:

1609.44.68276

IBAN:

NO4516095069065

SWIFT:

DNBANOKK

Bankens navn:

DNB, 0021 Oslo

Ridderrennet holder til i Sognsveien 73