Prinsesse Martha Louise

Prinsesse Martha Louise er Ridderrennets høye beskytter.

Ordningen med beskytterskap fungerer som en anerkjennelse av organisasjoner og arrangementer innenfor viktige områder i samfunnslivet.

Foreningen Ridderrennet er svært glade for at prinsessen viser slikt engasjement for Ridderrennet og for at hun fortsatt ønsker å involvere seg i arrangementet vårt.

Bilde av Prinsesse Martha Louise