Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet

Vi inviterer medlemmene i foreningen til generalforsamling 2017.
Tid: mandag 20. november kl 19:00 (mat og drikke serveres fra kl 18:30)
Sted: Olympiatoppen, Sognsveien 228
Husk legitimasjon
Ridderrennet – Generalforsamlingsdokumenter 2017 finner du her
Dagsorden:
1. Konstituering
2. Styrets årsberetning 2017
3. Regnskap 2017
4. Revisors beretning 2017
5. Planer og budsjett 2018
5.1 Plan for budsjettet 2018
5.2 Budsjett 2018
6. Fastsettelse av medlemskontingenter for 2018
7. Innkomne forslag
7.1 Forslag som ikke angår vedtektene
7.2 Forslag som angår dagens vedtekter
8. Valg