Generalforsamling i Foreningen Ridderrennet

Vi inviterer medlemmene i foreningen til generalforsamling 2016.
Tid: mandag 21. november kl 19:00 (mat og drikke serveres fra kl 18:30)
Sted: Olympiatoppen, Sognsveien 228
Husk legitimasjon
Dokumentene til generalforsamlingen finner du her

Dagsorden:

1. Konstituering
2. Styrets årsberetning 2016
3. Regnskap 2016
4. Revisors beretning 2016
5. Planer og budsjett 2017
5.1 Plan for budsjettet 2017
5.2 Budsjett 2017
6. Fastsettelse av medlemskontingenter for 2017
7. Innkomne forslag
7.1 Forslag som ikke angår vedtektene
7.2 Forslag som angår dagens vedtekter
8. Valg
Det vil også bli holdt et kort innlegg om Riddercamp – friluftsliv, som var et av foreningens nye tiltak i 2016.