«Det er en folkereisning som er målet! De som tror dette skal bli et stort sirkus i fjellet, tar feil. Vi ønsker ikke at Ridderrennet skal skli ut i sentimentalitet og veldedighet, selv om det for mange kan være fristende å slå over i slike baner!»

Erling Stordahl

Foreningen Ridderrennet

Foreningen Ridderrennets Venner (RRV) ble stiftet i 1971 som en venneforening. Formålet var å støtte opp om Erling Stordahls arbeid med Ridderrennet. Venneforeningen jobbet med  å skaffe  midler slik at flest mulig syns- og bevegelseshemmede kunne komme til Beitostølen og delta. Inntektskildene var bl.a. salg av lys og julekort og loddsalg.

Etter hvert som Ridderrennet ble en hel uke, Ridderuka, tok RRV mer av ansvaret for Ridderuka. Navnet Ridderrennets Venner gav ikke lenger det riktige bilde av hva og hvem vi var.

På Generalforsamlingen i 2010 ble det besluttet å bytte navn til Foreningen Ridderrennet (RR). Slagordet ble samtidig endret til «vi gjør det umulige mulig».

Våre oppgaver

I dag har RR hovedansvaret for økonomi og planlegging av både Ridderuka og Barnas Ridderuke. RR har en ansatt, en Generalsekretær, som fronter begge disse arrangementer i forhold til departementer, næringsliv og media. I tillegg koordinerer Generalsekretær samarbeidet mellom medarrangørene av Ridderuken; Beitostølen Helsesportsenter, Norges Idrettshøgskole og Forsvaret, og samarbeidet mellom Foreningen Ridderrennet og Beitstølen Helsesportsenter om Barnas Riddderuke.

Visjon – Å gjøre det ”umulige” mulig!

Foreningen Ridderrennet (RR) sin virksomhet bygger på Erling Stordahl sine verdier og visjoner og hans livsfilosofi om at – ”det går alltid en vei fra mørke til lyset”

RR skal vise hva som er mulig – til tross for funksjonsnedsettelser. Virksomheten vår skal hjelpe den enkelte til å se muligheter, møte utfordringer og sprenge grenser.

RR skal være en inspirasjon til utvikling av fysiske, sosiale og mentale egenskaper og ferdigheter, og en felles opplevelse i natur og idrett der en lever opp til Erling Stordahls motto:

Gardens signalkorps

Formål

Foreningen Ridderrennet er en selveiende og frittstående medlemsorganisasjon, der enkeltpersoner, organisasjoner og bedrifter kan være medlemmer.

Foreningen Ridderrennets er arrangør av Ridderuken/Ridderrennet og Barnas Ridderuke/Barnas Ridderrenn og andre tilknyttede aktiviteter.

Deltakelse i Ridderarrangementene skal være et attraktivt valg for syns – og bevegelseshemmede; sportslig, sosialt og økonomisk.

Arrangementene skal synliggjøre alle de positive effektene av tilrettelagt fysisk aktivitet over for befolkningen, media og beslutningstakere og senke tersklene for funksjonshemmedes deltakelse i fysisk aktivitet gjennom et livsløp.

Verdier

Aktivitetene våre skal preges av glede, mestring, naturopplevelser og sosialt felleskap.
Arrangementene skal preges av frivillighet, respekt, solidaritet og profesjonalitet.