Barnas Ridderuke

Barnas Ridderuke arrangeres neste gang, i uke 3, fra 15.til 21. januar 2017. Dette er en vinteraktivitetsuke for barn og unge med funksjonsnedsettelser i alderen 10 – 16 år.

Barnas Ridderuke (BRU), har vært arrangert på Beitostølen hvert år siden 1983. Målet er å lære barna grunnleggende skiferdighet gjennom allsidig, tilpasset og tilrettelagt trening og leik med ski. Førstegangssøkere prioriteres.

Uka gjennomføres i et samarbeid mellom foreningen Ridderrennet, Beitostølen Helsesportsenter og en egen arrangørgruppe. Studenter rekrutteres som ledsagere, og disse bor sammen med deltagerne (2 studenter og 3 deltagere) i egne boenheter i en ”hyttelandsby”. Studentene skal sammen med deltagerne planlegge dagen, kjøpe inn og tilberede mat, holde orden og legge til rette for både sosiale og idrettslige aktiviteter i løpet av uka.

Det gjennomføres to daglige økter på ski etter oppsatt program, hvor barn og studenter fordeles i grupper på bakgrunn av ledsager-/oppfølgingsbehov.

BRU avsluttes med et Barnas Ridderrenn, hvor barna selv kan velge den distansen de vil gå; 2, 4 eller 8 km.

Selve rennet er åpent for tidligere års deltagere, eller for kandidater som ikke fikk plass på uka. Også barn fra barnegruppa på Helsesportssenteret som er inne til opptreningsopphold, stiller til start på rennet. I forbindelse med Barnas Ridderrenn deltar også elever i tilsvarende alder fra en nærliggende skole som ledsagere, som et ledd i å presentere idrett for funksjonshemmede i skolen.

Det er etablert rutiner for tilbakemelding til foreldre/pårørende (evt. også til skole) vedrørende funksjonelt og anbefalt skiutstyr og bekledning.

BRU er lagt tidlig på året for at deltagerne skal kunne nyttiggjøre seg (ny-) ervervet ferdighet på hjemstedet resten av vinteren

Film fra Barnas Ridderuke

Søknadsfristen for  Barnas Ridderuke 2018 kommer høsten 2017.

Egenandelen for å være med på Barnas Ridderuke er kr 1200.

Glad gutt i piggekjelke